Skład Komitetu Inżynierii Środowiska Palskiej Akademii Nauk