OCENA STANU DYSCYPLIN NAUKOWYCH Z NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH 2008 r.ikona_pdf


 

Opinie, oceny i konsultacje (wykaz)

  • Prof. Mazurkiewicz M. z AGH został przedstawicielem KIŚ PAN do konsultacji społecznych w sprawie rozwoju niekonwencjonalnych paliw kopalnych (w tym gazu z łupków) na prośbę Podsekretarza Stanu  Głównego Geologa Kraju Piotra Wożniaka w Min. Środowiska  (27.03.2013)
  • Dr hab. G. Wielgosiński – opinia nt Spalarni odpadów komunalnych w Polsce –zagrożenia dla Środowiska – opinia dla Dziekana wydz. IV
  • Prof. Korneliusz Miksch jest ekspertem rządowym w Komitecie Programowym Priorytetu „Środowisko (wraz ze zmianami klimatu)" w VII Ramowym Programie Unii Europejskiej i uczestniczy w posiedzeniach Komitetu w Brukseli
  • opinie rozporządzeń  i ustaw dot. Ochrony Środowiska - Na bieżąco opiniowane są akty prawne dotyczące ochrony środowiska.