Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
red. nacz. prof. dr hab. Lucjan Pawłowski


 

Jest to seria publikująca rozprawy habilitacyjne, książki profesorskie oraz inne monografie z zakresu problematyki związanej z inżynierią środowiska.

MONOGRAFIE KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 

 

 

vol. 142 ZDOLNOŚCI SORPCYJNE WYBRANYCH SUBSTANCJI BOGATYCH W MATERIĘ ORGANICZNĄ W STOSUNKU DO BARWNIKÓW
  A. Dzieniszewska, J. Kyzioł-Komosińska
  Zabrze 2018
   
vol. 144 ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W POLSCE: STAN, PRZYCZYNY, SKUTKI
  L. Pawłowski
  Lublin 2019
   
vol. 145 ZASTOSOWANIE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY DO OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI MIEJSKIEJ
  E. Wojciechowska
  Gdańsk 2018
   
 vol. 148  REKULTYWACJA JEZIOR - TEORIA I PRAKTYKA
  Julita A. Dunalska
  Warszawa 2019
   
vol. 149 USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ I STABILIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W SYSTEMACH TRZCINOWYCH
  K. Kołecka
  Warszawa 2019
   
vol. 150 ZŁOŻA HYDROFITOWE Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM ŚCIEKÓW. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW I ZASTOSOWAŃ
  M. Gajewska
  Warszawa 2019
   
vol. 151 FILTRACJA WODY W TEORII I PRAKTYCE
  I. Skoczko
  Warszawa 2019
   
vol. 153 ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POFERMENTU JAKO ŻRÓDŁA BIODOSTĘPNEGO FOSFORU
  A. Tuszyńska
  Warszawa 2019
   
vol. 154 ANALIZA PROCESU TERMICZNEJ PRZERÓBKI BIOMASY
  P. Komada
  Warszawa 2019
   
vol. 155 ANALIZA I ZASTOSOWANIE MODELU ADM1 DO SYMULACJI FERMENTACJI I WSPÓŁFERMENTACJI KISZONEK ROŚLINNYCH I WYBRANYCH KOSUBSTRATÓW
  K. Bułkowska
  Warszawa 2019
   
vol. 161 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WÓD RZEKI ŁYNY
  A. Gotkowska-Płachta
  Warszawa 2019
   
vol. 164 ZANIECZYSZCZENIA WÓD W POLSCE. STAN, PRZYCZYNY, SKUTKI
  M. Gromiec, L. Pawłowski
  Lublin 2019