Posiedzenie Prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk - 21 stycznia 2021 r.
>>> pobierz
 
 
Podczas drugiego posiedzenia plenarnego KIŚ PAN, które odbyło się dnia 2 listopada 2020 Agnieszka Wojciechowska De Cokere – kierownik Sekcji MPB SGGW w Warszawie przedstawiła informację na temat programu COST.
>>> pobierz
 
 
Protokół z posiedzenia plenarnego Komitetu Inżynierii Środowiska PAN 2 listopada 2020 roku
>>> pobierz
 
Zapraszamy na posiedzenie plenarne Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, które odbędzie się w trybie zdalnym, 2 listopada 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14.00.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z: 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Pani Profesor Czesławy Rosik-Dulewskiej - Podstawowe informacje o PAN