6.03.2024 r

Tytułem podsumowania 4-letniej (X) kadencji

Komitet Inżynierii Środowiska jest jednym z 20 komitetów wchodzących w skład Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Wg wprowadzanej w roku 2018 klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, inżynieria środowiska jest częścią (subdyscypliną) dyscypliny „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”. Członkowie Komitetu wybierani są przez samodzielnych pracowników naukowych (profesorów i doktorów habilitowanych) deklarujących przynależność do subdyscypliny. Badania w zakresie inżynierii środowiska prowadzone są obecnie w około 40 uczelniach i instytutach naukowych kraju.

Komitet powołany został w 1982 r. W poszczególnych latach funkcje przewodniczących pełnili:

     1982-1985: Stefan Kozłowski

     1986-1994: Jan Juda

     1995-1999: Zdzisław Małecki

     2000-2007: Lucjan Pawłowski

     2008-2015: Czesława Rosik-Dulewska

     2016-2019: Lucjan Pawłowski

     2020-2024: Kazimierz Banasik

W obecnej X kadencji (2020-2024) Komitetu odbyło się osiem spotkań plenarnych: trzy w PKiN - siedzibie PAN w Warszawie, jedno na Politechnice Częstochowskiej i cztery - z uwagi na panującą pandemię Covid-19 - zorganizowano w formie on-line. Z inicjatywy członków Komitetu podjęto cztery istotne stanowiska w sprawach ważnych dla kraju, dotyczące:

  • przebiegu trasy S50 przez Jezioro Zegrzyńskie (25 marca 2021 r.),
  • zmian klimatu (16 czerwca 2021 r.),
  • katastrofy ekologicznej na Odrze i konieczności podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie takim zdarzeniom w przyszłości (30 października 2022 r.),
  • rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce (11 maja 2023 r).

Pod redakcją Profesora Lucjana Pawłowskiego, członka korespondenta PAN opublikowano w bieżącej kadencji 12 monografii Komitetu Inżynierii Środowiska PAN. Wspólnie z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska PAN kontynuowano wydawanie, pod redakcją Profesor Czesławy Rosik-Dulewskiej – członka rzeczywistego PAN, wysoko punktowanego kwartalnika „Archives of Environmental Protection”. Przy zaangażowaniu kierownictwa Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, w dniach 10-13 września 2023 roku odbył się w Kazimierzu Dolnym - VII Kongres Inżynierii Środowiska.  

Aktualną aktywność naukową pracowników i jednostek prowadzących badania w obszarze inżynierii środowiska przedstawiono w umieszczonym na stronie internetowej i przygotowanym także do wydania drukiem - opracowaniu „Inżynieria Środowiska 2023: stan obecny i perspektywy rozwoju”

Posiedzenie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN inaugurujące następną, XI kadencję zwołane zostało na 22 marca 2024 r.

 

Warszawa, 6 marca 2024 roku                                                                                    Kazimierz Banasik

 kis

Członkowie Komitetu Inżynierii Środowiska – w przerwie posiedzenia plenarnego dn. 11.V.2023 roku w PKiN

 

24.11.2023 r

Informator - Inżynieria Środowiska 2023: stan obecny i perspektywy rozwoju (wersja robocza)

Opracowanie: Małgorzata Pawłowska i Maria Włodarczyk-Makuła

Zebrane i opracowane informacje przedstawione są w dwóch częściach, zawierających:

A. Ankiety jednostek wraz z opracowaniem syntetycznym, >>> pobierz

B. Biogramy członków Komitetu Inżynierii Środowiska PAN w kadencji 2020-2024. >>> pobierz

 

8.11.2023 r

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 31.10.2023 r. Pani Profesor dr hab. inż. Katarzyny Juda-Rezler, naszej koleżanki, naukowczyni Politechniki Warszawskiej, wieloletniej członkini Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (pożegnanie)

 

3.10.2023 r

"Co tam, PANie, w polityce (naukowej)?"  

to cykl spotkań na żywo z przedstawicielami i przedstawicielkami partii politycznych przed wyborami parlamentarnymi 2023, w których prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk rozmawia o ich pomysłach na zmiany w polityce naukowej i szkolnictwie wyższym

  >>> szczegóły

 

5.09.2023 r

Apel Prezesa Aleksandra Welfe w sprawie wyborów do komitetów Naukowych PAN >>> szczegóły

 

20.07.2023 r

Wybory do Komitetu Inżynierii Środowiska PAN na okres 2024-2027.

Rozpoczęły się się wybory do 78 komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kolejną kadencję. Obecna kadencja Komitetu Inżynierii Środowiska upływa w marcu 2024 r.

Rejestracja wyborcza rozpoczęła się 5 lipca i potrwa do 6 października za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Wyborczego Polskiej Akademii Nauk (ESWPAN). Ogłoszenie list wyborczych nastąpi 17 października, natomiast wybory odbędą się w dniach od 18-31 października. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone 2 listopada 2023 r.

Zachęcamy wszystkich pracowników samodzielnych (osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora) zajmujących się szeroko pojętą inżynierią środowiska do rejestracji i udziału w wyborach.

Regulamin oraz harmonogram wyborów znajdują się na stronie głównej PAN w zakładce Komitety Naukowe/wybory w głównym menu:

 https://pan.pl/regulamin/

 

9.05.2023 r

Konkurs o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. 

Materiały związane z procedurą przyznawania Nagród znajdują się na stronie internetowej PAN w zakładce Wydziału IV pod adresem  >>> https://pan.pl/wydzial4/

Termin zgłaszania wniosków upływa 31 maja 2023 r.

Pobierz >>> Wniosek    Regulamin

 

11.04.2023 r

VII Ogólnopolski Kongres Inżynierii Środowiska 10-13 września 2023, Kazimierz Dolny  >>> szczegóły

Rejestracja na Kongres przedłużona jest do 10 maja 2023 r. >>> Karta zgłoszeniowa

 

3.03.2023 r

Nowy Informator „Inżynieria środowiska - stan i perspektywy rozwoju” >>> szczegóły

 

15.02.2023 r

Następne - VII Plenarne Posiedzenie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN w kadencji 2020-2023 planowane jest na 11.05.2023 r (czwartek) w godz. 11:00-14:00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Przygotowywaną tematyką spotkania jest ‘energetyka wiatrowa’. Zaproszenia ze szczegółowym programem i dokładnym miejscem posiedzenia rozesłane zostaną na adresy mailowe w połowie kwietnia.

 

28.10.2022 r

Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, członek korespondent PAN – doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie >>> pobierz

 

20.05.2022 r

Następne - VI  Plenarne Posiedzenie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN w kadencji 2020-2023 planowane jest na 15.09.2022 r (czwartek) w godz. 11:30-15:00 w Częstochowie, równolegle z XV Konferencją Naukową - MIKROZANIECZYSZCZENIA W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA organizowaną przez Politechnikę Częstochowską (https://wis.pcz.pl/konferencje/konferencja-ece-jubileusz-25-lat-wydzialu/wydarzenia-konferencji-i-program-obrad/konferencja-mikrozanieczyszczenia-w-srodowisku-czlowieka). Zaproszenia ze szczegółowym programem i miejscem posiedzenia rozesłane zostaną na adresy mailowe na przełomie sierpnia i września br.

 

26.02.2022 r

Szanowni Państwo, 

w związku z atakiem Rosji na Ukrainę Akademia Młodych Uczonych PAN chciałaby jak najszybciej pomóc ukraińskim kolegom i koleżankom, którzy są zmuszeni opuścić swoją ojczyznę. Członkowie AMU zadeklarowali, że są gotowi przyjąć w swoich grupach badawczych naukowców, zapewniając im wsparcie oraz miejsce i narzędzia do pracy. 

Jako członkini AMU wyrażam poparcie dla tej inicjatywy i zwracam się z zapytaniem, czy nasz Komitet mogłaby udzielić jej wsparcia.

Poszukujemy naukowców i instytucji naukowych, które zechcą wesprzeć naszą inicjatywę. Wsparcie na okres co najmniej 3-6 miesięcy może obejmować m.in.:

  • przyjęcie ukraińskich naukowców do grupy badawczej lub zapewnienie im miejsca oraz materiałów i narzędzi do pracy,
  • nieodpłatne zakwaterowanie pracowników naukowych i ich rodzin,
  • sfinansowanie stypendium lub wynagrodzenia.

Wsparcie dla choćby jednej osoby będzie ważnym gestem i pozwoli przetrwać naszym ukraińskim kolegom i koleżankom ten straszny czas.

Prosimy o kontakt za pomocą formularza:  https://forms.gle/5jcCJiwfgr9ono119.

 

 flag of ukraine.svg

 

 

27.08.2021 r

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 25.08.2021 r. Pan Profesora dra hab. inż. Januarego Bienia - profesora emerytowanego, rektora w latach 2005-2008 Politechniki Częstochowskiej, senatora RP V kadencji, wieloletniego członka Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.