Archives of Environmental Protection

Archives of Environmental Protection to najstarsze polskie czasopismo naukowe publikujące artykuły z zakresu ochrony i inżynierii środowiska wydawane od 1975 roku. Począwszy od roku 2012, teksty publikowane na łamach „Archives of Environemntal Protection” dostępne są na platformie Czytelnia Czasopism Polskiej Akademii Nauk.

Począwszy od numeru: 1, vol. 32 (2006), Archives of Environmental Protection notowane jest na Liście Filadelfijskiej (Journal Citation Report - JCR List).

Od roku 2009 - dla czasopisma obliczany jest IMPACT FACTOR, który wynosi: 2020: 1.489 a IF 5-letni (2016-2020): 1.952

Inne wskaźniki czasopisma (obliczane przez Scopus): CiteScore 2020: 2.7

SCImago Journal Rank (SJR): 2020: 0.384

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 2020: 0.714

W kwartalniku publikowane są przede wszystkim oryginalne prace badawcze dotyczące takich zagadnień jak:

  • Ocena jakości powietrza, ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza oraz jego oczyszczanie;
  • Oczyszczanie oraz przeróbka ścieków;
  • Ochrona i remediacja gleb;
  • Hydrologia i ocena jakości wody, oczyszczanie wód;
  • Gospodarka odpadami;
  • Odnawianie ekosystemów, toksykologia i równowaga w środowisku;
  • Przemiany i transport zanieczyszczeń organicznych w środowisku;
  • Przemiany i transport zanieczyszczeń nieorganicznych w środowisku;
  • Techniki pomiarowe stosowane w inżynierii i monitoringu środowiska;
  • Inne zagadnienia wiążące się bezpośrednio z inżynierią i ochroną środowiska.

 

ADRES REDAKCJI:

Archives of Environmental Protection
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
Polskiej Akademii Nauk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 34
41-819 Zabrze
Polska - POLAND

 

Aktualne informacje o naszym czasopiśmie można znaleźć na stronie:

Archives of Environmental Protection (link)

natomiast dostęp do opublikowanych artykułów na stronie:

Recent Articles

a także

Recent Articles