I KONGRES GOSPODARKI ODPADAMI

15 - 18 maja 2022 roku,

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

 

Więcej informacji znajduje się pod linkirm

 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING

30 czerwca - 1 lipca 2021 roku,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Więcej informacji znajduje się pod linkirm

 

 

 

Sesja naukowo-techniczna organizowana w ramach obchodów

Światowego Dnia Wody

WODA I ZMIANY KLIMATYCZNE

CZYM WODA JEST DLA CIEBIE

23 marca 2021 roku

Uniwersytet Przyrodniczy Poznaniu

 

Więcej informacji znajduje się pod linkirm