Zasady udzielania patronatu konferencji naukowych przez Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Wniosek o objęcie konferencji naukowej patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN   >>> pobierz

Załącznik do sprawozdania z konferencji objętej naukowej patronatem Komitetu Inżynierii Środowiska PAN   >>> pobierz