Załącznik do uchwały Nr 2/2020

Komitetu Inżynierii Środowiska PAN

z dnia 2.11.2020 r.

 

Regulamin Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

na okres kadencji 2020 - 2023

 

<<<pobierz