Stanowiska i opinie

  1. Projekt Stanowiska Komitetu Inżynierii Środowiska PAN w sprawie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce z dnia 11 maja 2023 roku  >>> pobierz
  2. Stanowisko Komitetu Inżynierii Środowiska PAN w sprawie katastrofy ekologicznej na Odrze i konieczności podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie takim zdarzeniom w przyszłości z dnia 30 października 2022 roku >>> pobierz
  3. Stanowisko Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w sprawie zmian klimatu z dnia 16 czerwca 2021 roku  >>> pobierz
  4. Stanowisko Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w sprawie przebiegu trasy S50 przez Jezioro Zegrzyńskie z dnia 25 marca 2021 roku  >>> pobierz
    • Odpowiedź: Pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 z 21 maja 2021 roku >>> pobierz

     

Sprawozdania roczne z działalności Komitetu

Za rok 2022

Za rok 2021

Za rok 2020