Zebrania Plenarne Komitetu

VIII  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 28.11.2023 r.

 • Prezentacja dr. hab. inż. Leszka Książka, prof. URK pt. "Przepływy środowiskowe. Hydrauliczne metody wyznaczania przepływu środowiskowego" >>> pobierz
 • Plan posiedzenia >>> pobierz

VII  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 11.05.2023 r.

 • Plan posiedzenia >>> pobierz
 • Sprawozdanie z posiedzenia >>> pobierz
 • Projekt stanowiska Komitetu w sprawie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce >>> pobierz

VI  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 15.09.2022 r.

 • Plan posiedzenia >>> pobierz
 • Sprawozdanie z posiedzenia >>> pobierz
 • Prezentacja prof. Piotra Koszelnika pt. "Emisja plastyfikatorów do środowiska wodnego z rozkładu poli(chlorku winylu)" >>> pobierz
 • Prezentacja dr. hab. Tomasza Ciesielczuka pt. "Dynamika biodegradacji Bisfenolu A w warunkach laboratoryjnych" >>> pobierz

V  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 24.02.2022 r. on-line

 • Plan posiedzenia >>> pobierz
 • Sprawozdanie z posiedzenia >>> pobierz
 • Prezentacja prof. Mirosława Wiatkowskiego pt. "Gospodarowanie wodami na obszarach wiejskich w obliczu aktualnych wyzwań" >>> pobierz

IV  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 16.06.2021 r. on-line

 • Sprawozdanie z posiedzenia >>> pobierz
 • Prezentacja prof. Radosława Juszczaka pt. "Środowiskowe i społeczno-gospodarcze skutki zmian klimatu" >>> pobierz

III  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 25.03.2021 r. on-line

 • Sprawozdanie z posiedzenia >>> pobierz
 • Prezentacja prof. Marii Włodarczyk-Makuły pt. "Mikrozanieczyszczenia w środowisku wodnym" >>> pobierz

II  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 2.11.2020 r. on-line

 • Sprawozdanie z posiedzenia >>> pobierz
 • Prezentacja Agnieszki Wojciechowskiej De Cokere – kierownika Sekcji MPB SGGW w Warszawie na temat Europejskiego Programu Naukowo-Technicznego COST. >>> pobierz

I  Plenarne Posiedzenie KIŚ PAN w kadencji 2020-2023, dnia 11.03.2020 r.

 • Sprawozdanie z posiedzenia >>> pobierz
 • Prezentacja prof. Czesławy Rosik-Dulewskiej, członka korespondenta PAN: "Podstawowe informacje o PAN" >>> pobierz

 

Zebrania Prezydium

 W 2023 roku:

 • 9.11.2023 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 27.04.2023 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 12.01.2023 - notatka z posiedzenia >>> pobierz

 W 2022 roku:

 • 12.01.2023 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 1.09.2022 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 10.05.2022 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 17.02.2022 - notatka z posiedzenia >>> pobierz

W 2021 roku:

 • 21.01.2021 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 11.03.2021 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 28.09.2021 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 9.12.2021 - notatka z posiedzenia >>> pobierz

W 2020 roku:

 • 1.07.2020 - notatka z posiedzenia >>> pobierz
 • 16.09.2020 - notatka z posiedzenia >>> pobierz