Sections of the Committee of Environmental Engineering of PAS

as accepted by the Committee Plenary Meeting on Nov. 2, 2020.

 

 • Conservation of water resources and water supply section

(Sekcja ochrony zasobów wodnych i zaopatrzenia w wodę)

 1. Banasik Kazimierz
 2. Błażejewski Ryszard -  Vice chairman
 3. Bogdał Andrzej
 4. Dąbek Lidia
 5. Jóźwiakowski Krzysztof
 6. Karczmarczyk Agnieszka
 7. Koszelnik Piotr
 8. Pulikowski Krzysztof -  Chairman
 9. Wiatkowski Mirosław
 10. Włodarczyk-Makuła Maria (II)

 

 • Water and wastewater treatment section

(Sekcja uzdatniania wody i oczyszczania ścieków)

 1. Anielak Anna Maria
 2. Bodzek Michał
 3. Dąbrowski Wojciech
 4. Gmurek Marta
 5. Ignatowicz Katarzyna
 6. Obarska-Pempkowiak Hanna
 7. Rybicki Stanisław -  Chairman
 8. Winnicki Tomasz
 9. Włodarczyk-Makuła Maria
 10. Wojciechowska Ewa

 

 • Protection of the atmosphere and climate section

(Sekcja ochrony atmosfery i klimatu)

 1. Borowiak Klaudia  -   Chairwoman
 2. Chmielniak Tadeusz
 3. Gajewska Magdalena
 4. Juda-Rezler Katarzyna
 5. Juszczak Radosław
 6. Sówka Izabela

 

 • Soil protection and waste management section

(Sekcja ochrony gleb i gospodarki odpadami)

 1. Bień January
 2. Ciesielczuk Tomasz
 3. Rosik-Dulewska Czesława
 4. Szymański Kazimierz -  Chairman
 5. Wiater Józefa
 6. Wojnowska-Baryła Irena

 

 • Environmental management and sustainable development section

(Sekcja kształtowania środowiska i zrównoważonego rozwoju)

 1. Bogdał Andrzej  (II)
 2. Borowiak Klaudia  (II)
 3. Kałuża Tomasz
 4. Książek Leszek -  Chairman
 5. Obarska-Pempkowiak Hanna  (II)
 6. Sojka Mariusz
 7. Tymiński Tomasz