Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
red. nacz. prof. dr hab. Lucjan Pawłowski


 

MONOGRAFIE

to seria wybranych rozpraw habilitacyjnych, książek profesorskich oraz innych opracowań monograficznych z zakresu inżynieri środowiska

 

 

Aktualne:

vol. 181 HIGHLY LINEAR MICROELECTRONIC SENSOR SIGNAL CONVERTERS BASED ON PUSH-PULL AMPLIFIER CIRCUITS
  Wojcik W., Pavlov S. V., Azarov O.D., Smailova S., Golyaka R.L., Bohomolov S.V., Ławicki T., Kulenko S.S.
  Lublin  2022
   
vol. 178 ELEKTROWNIE WIATROWE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA.
  A. W. Jasiński, P. Kacejko., K. Matuszczak, J. Szulczyk., A. Zagubień
  Lublin  2022
   
vol. 176 WPŁYW KLIMATU NA GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO WODY.
  B. Kowalska 
  Lublin  2021 
   
vol. 175 WIELOKRYTERIALNA OCENA SYSTEMU ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO Z PROMIENNIKÓW GAZOWYCH
  E. Dudkiewicz 
  Warszawa  2021 
   
vol. 174 WYBRANE TECHNOLOGIE WODY, ŚCIEKÓW, OSADÓW ŚCIEKOWYCH. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ EUROPEJSKIEGO CENTRUM EKOLOGICZNEGO
  M. Gromiec 
  Warszawa 2021 
   
vol. 173 ODPADY WIERTNICZE I OSADY ŚCIEKOWE W REKULTYWACJI GLEB JAKO ELEMENT GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO.
  G. Żukowska
  Lublin 2020
   
vol. 172 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH PRZED ZANIECZYSZCZENIEM. WYBRANE PROBLEMY I ROZWIĄZANIA
  M. Gromiec
  Warszawa 2021
   
vol. 171 WYKORZYSTANIE SORPCJI I REDUKCJI W PROCESACH OCZYSZCZANIA ROZTWORÓ W WODNYCH Z JONÓW CHROMU (VI)
  G. Wójcik
  Lublin 2020
   
vol. 170 BADANIA NAD GOSPODAROWANIEM WODĄ I OCHRONĄ WÓD ZAKŁADU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ NA PROGU XXI WIEKU
  M. Gromiec
  Warszawa 2020
   
vol. 168 WYKORZYSTANIE KOROZJI ŻELAZA W OGRANICZANIU EMISJI ZAPACHOWYCH
  I. Wysocka
  Warszawa 2020
   
vol. 167

AGGLOMERATION PROCESSES FOR WASTE UTILIZATION IN A CIRCULAR ECONOMY

  G. Borowski
  Warszawa 2020
   
vol. 166 OCENA GOSPODARKI ŚCIEKOWO-OSADOWEJ W POLSCE
  J. Bień, M. Gromiec, L. Pawłowski
  Lublin 2020
   
   

 

 

 

Archiwalne:

vol. 142 ZDOLNOŚCI SORPCYJNE WYBRANYCH SUBSTANCJI BOGATYCH W MATERIĘ ORGANICZNĄ W STOSUNKU DO BARWNIKÓW
  A. Dzieniszewska, J. Kyzioł-Komosińska
  Zabrze 2018
   
vol. 144 ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W POLSCE: STAN, PRZYCZYNY, SKUTKI
  L. Pawłowski
  Lublin 2019
   
vol. 145 ZASTOSOWANIE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY DO OGRANICZENIA ZANIECZYSZCZENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI MIEJSKIEJ
  E. Wojciechowska
  Gdańsk 2018
   
vol. 147 ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII IR W INŻYNIERII ŚRODOWISKA
  S. Pasieczna-Patkowska
  Lublin 2018
   
 vol. 148  REKULTYWACJA JEZIOR - TEORIA I PRAKTYKA
  Julita A. Dunalska
  Warszawa 2019
   
vol. 149 USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ I STABILIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH W SYSTEMACH TRZCINOWYCH
  K. Kołecka
  Warszawa 2019
   
vol. 150 ZŁOŻA HYDROFITOWE Z PIONOWYM PRZEPŁYWEM ŚCIEKÓW. CHARAKTERYSTYKA PROCESÓW I ZASTOSOWAŃ
  M. Gajewska
  Warszawa 2019
   
vol. 151 FILTRACJA WODY W TEORII I PRAKTYCE
  I. Skoczko
  Warszawa 2019
   
vol. 152 OPERATIONAL FLEXIBILITY OF HEAT PUMPS IN SMART DISTRICT HEATING
  M. A. Sayegh
  Wrocław 2019
   
vol. 153 ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POFERMENTU JAKO ŻRÓDŁA BIODOSTĘPNEGO FOSFORU
  A. Tuszyńska
  Warszawa 2019
   
vol. 154 ANALIZA PROCESU TERMICZNEJ PRZERÓBKI BIOMASY
  P. Komada
  Warszawa 2019
   
vol. 155 ANALIZA I ZASTOSOWANIE MODELU ADM1 DO SYMULACJI FERMENTACJI I WSPÓŁFERMENTACJI KISZONEK ROŚLINNYCH I WYBRANYCH KOSUBSTRATÓW
  K. Bułkowska
  Warszawa 2019
   
vol. 161 ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH WÓD RZEKI ŁYNY
  A. Gotkowska-Płachta
  Warszawa 2019
   
vol. 163 INNOWACJE W INŻYNIERII ŚRODOWISKA
  K. Czerwionka, M. Gajewska, K. Matej-Łukowicz, E. Wojciechowska
  Gdańsk 2019
   
vol. 164 ZANIECZYSZCZENIA WÓD W POLSCE. STAN, PRZYCZYNY, SKUTKI
  M. Gromiec, L. Pawłowski
  Lublin 2019