Informacje dotyczące trybu składania wniosków oraz założeń przyjętych przy ich rozpatrywaniu przez Komisję ds. działalności upowszechniającej naukęikona pdf


Informacje dodatkowe dotyczące wypełniania wnioskówikona pdf


Pismo do komitetówikona pdf